Gmina wejherowo

Aktualności

Zasady zbiórki odpadów zielonych

Urząd Gminy Wejherowo

informuje o zasadach zbiórki odpadów zielonych w sezonie 2019

Podstawowym systemem odbioru odpadów zielonych zbieranych selektywnie jest wywóz bezpośrednio sprzed posesji w terminach zorganizowanego odbioru w okresie ich powstawania (odbiór w okresie kwiecień – listopad).

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo odpady zielone winny być gromadzone w pojemnikach o pojemności nie mniejszej niż 110 l lub w specjalnie przystosowanych workach, w kolorystyce odpowiadającej frakcji tj.: kolor brązowy.

System wspomagający odbiór sprzed posesji:

Punkty całoroczne – stacjonarne

Odpady zielone można przekazywać przez cały rok do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: przy Eko Dolinie w Łężycach, Al. Parku Krajobrazowego 99.

Punkty sezonowe – objazdowe

Odpady zielone można przekazywać do Objazdowych Punktów Zbiórki Odpadów Komunalnych – zbiórka w kontenerach w następujących lokalizacjach:

 • Bolszewo przy ul. Szkolna 52 (plac przy PZON), w soboty od godz. 11.00 do 15.00,
 • Kąpino, ul. Wiejska 1 (plac na terenie firmy AGORA), w soboty od godz. 10.00 do 13.00.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku i zasadą zagospodarowania odpadów w miejscu ich powstawania, odpady zielone mogą być kompostowane na nieruchomości.

Do odpadów zielonych powstających na nieruchomościach zamieszkałych objętych zbiórką organizowaną przez Gminę  zaliczamy:

 • skoszoną trawę,
 • liście,
 • gałęzie (rozdrobnione, pocięte).

Do pojemników lub worków na odpady zielone nie wrzucamy:

 • resztek żywności, odpadów kuchennych,
 • darni, ziemi, kamieni,
 • wygrabionych razem z trawą i liśćmi kamieni, gruzów, niedopałków papierosów i innych odpadów,
 • przeterminowanej żywności,
 • obierek z owoców i warzyw,
 • skorupek jaj oraz fusów po kawie i herbacie,
 • zrębków i trocin.

Informujemy dodatkowo, że zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady kuchenne – jako odrębna frakcja – zostaną włączone do systemu selektywnej zbiórki w Gminie Wejherowo po roku 2019.