Gmina wejherowo

Aktualności

Zakończyły się dwie inwestycje drogowe

Zakończyła się przebudowa ulicy Cylkowskiego w Bolszewie. Na odcinku ok. 100 m wykonano nakładkę asfaltową wraz chodnikami i jedną zatoką samochodową oraz wybudowano studnię, wpusty i przykanaliki z włączeniem do istniejącego korektora kanalizacji deszczowej. Zadanie rozpoczęło się 7 marca, a odbioru dokonano 17 maja. Koszt realizacji I etapu, II odcinka tej drogi to blisko 300 tys. zł.

W tym samym czasie zakończyła się przebudowa ulicy Nowej w Bolszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej. Na całym odcinku tej drogi wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z chodnikiem. Koszt tego zadania to blisko 450 tys. zł. Wykonawcą obu robót była firma GMM Marzena Gaffka.