Gmina wejherowo

Aktualności

XXXIII Sesja Rady Gminy Wejherowo

Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo

informuje, że na dzień 27 października 2021 r. (środa) na godz. 1200 zwołuje się obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Wejherowo, w sali konferencyjnej Biblioteki  i Centrum Kultury w Bolszewie ul. Reja 9.  

Obrady Sesji odbędą się stosownie do obowiązujących zasad bezpieczeństwa w trakcie pandemii. Niezbędne środki bezpieczeństwa – maski, rękawiczki, płyn dezynfekujący będzie dostępny przed wejściem do sali.

Sesja będzie również dostępna on-line. Oto link do transmisji na żywo:  https://ugwejherowo.pl/transmisja-obrad/.

Sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym są do wglądu na stronie Urzędu Gminy pod linkiem: https://ugwejherowo.pl/dokumenty/menu/116

Porządek obrad: