Gmina wejherowo

Aktualności

XIX SESJA RADY GMINY WEJHEROWO

16 września na sali Gminnej Biblioteki w Bolszewie odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazły się informacje Wójta Gminy Wejherowo z działalności międzysesyjnej oraz 18 przedmiotowych uchwał, które poddano pod głosowanie. Radni podjęli następujące uchwały:

 

 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gościcino, Gniewowo, Bolszewo, Gowino. Ustalenie nowych nazw ulic wiąże się z potrzebą uporządkowania i zapewnienia prawidłowej numeracji porządkowej nieruchomości położonych w ich sąsiedztwie.
 • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gościcina „ Przy granicy” w Gminie Wejherowo
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino
 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bolszewo
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo
 • dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Wejherowo
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów
 • w sprawie zaliczenia drogi publicznej do kategorii dróg gminnych
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 • w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na rok 2020
 • w sprawie udzielenia dotacji Powiatowo-Gminnej Spółdzielni Socjalnej „Kaszubia” w Bolszewie
 • w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu

 

Z pełną treścią uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.