Gmina wejherowo

Aktualności

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

W dniu dzisiejszym w Bibliotece w Bolszewie miała miejsce LVI sesja Rady Gminy. W porządku obrad były między uchwały bieżące, jednak najważniejszym punktem była debata i głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium dla wójta.

W trakcie sesji wójt zaprezentował najważniejsze elementy raportu o stanie gminy za rok 2022. W trakcie prezentacji przedstawione zostały najważniejsze zmiany, które zaszły w trakcie ostatniego roku, a także ogólne wskaźniki pokazujące dynamikę zmian. Pokazane zostały ogólne kwoty wykonania budżetu. W 2022 roku zrealizowane dochody wyniosły ponad 188 milionów złotych. Ogółem wydatki wyniosły ponad 171 milionów złotych. Z czego wynika, że rok zakończył się nadwyżką w wysokości niemal 17 milionów złotych. Zadłużenie samorządu na koniec roku wyniosło ponad 25 milionów złotych. Wójt przedstawił także jakie dodatkowe zadania zostały scedowane na gminę w 2022 roku. W skrócie pokazane zostały także najważniejsze wskaźniki z zakresu oświaty, pomocy społecznej czy inwestycji.

Wójt podziękował także radnym za wspólną pracę na rzecz mieszkańców, a także urzędnikom i sołtysom, bez których zaangażowania nie byłoby możliwe osiągnięcie wielu z założonych planów.

Rada udzieliła wójtowi wotum zaufania 20 głosami za przy jednym wstrzymującym. W głosowaniu nad absolutorium wszyscy obecni radni zagłosowali za jego udzieleniem.

W trakcie sesji uchwalono także zakaz podlewania przydomowych ogródków czy napełniania basenów wodą z sieci wodociągowych w godzinach od 7 do 22. Zakaz ma obowiązywać do końca września.

Prezentacja raportu o stanie gminy