Gmina wejherowo

Aktualności

Wniosek na budowę infrastruktury sportowej w Zbychowie złożony.

Wniosek na budowę infrastruktury sportowej w Zbychowie złożony.

Pod koniec kwietnia b.r. Gmina Wejherowo złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu “Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020”.

Inwestycja na powstać na działce w Zbychowie. Na chwilę obecną część działki wykorzystywana jest jako zastępcze boisko do gry w piłkę nożną. Do chwili obecnej wykonano roboty ziemne w celu dostosowania istniejącego terenu do tymczasowego użytkowania.

W zakres zaplanowanych robót wchodzą:

– budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, przepuszczalnej wraz z montażem urządzeń sportowych,

– budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej (trawa naturalna) wraz z montażem urządzeń sportowych,

– budowa parkingu- miejsca postojowe dla 10 samochodów, w tym 1 miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami,

– budowa ciągu pieszo- jezdnego, dostępnego dla obsługi boisk, ze zjazdem z drogi powiatowej,

– wyposażenie obiektu w małą architekturę tj. zestaw ławek, zestaw koszy na śmieci,

– oświetlenie ciągu pieszo- jezdnego oraz boisk.

Inwestycja została oszacowana na kwotę ponad 940 tys., przy czym ponad 310 tys. to kwota, którą Gmina zamierza pozyskać z MSiT. Resztę samorząd sfinansuje z własnych środków.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest w 2021 roku i uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku.