Gmina wejherowo

Aktualności

Wizyta kurator oświaty w gminie

28 lutego w gminie Wejherowo z roboczą wizytą przebywały Pomorski Kurator Oświaty Monika Kończyk i zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Jolanta Andrysiak Olszewska. Celem wizyty było zapoznanie Pani Kurator z infrastrukturą edukacyjną w gminie oraz spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych. Delegacja Kuratorium w towarzystwie sekretarza gminy i kierownika Referatu Oświaty i Spraw Społecznych odwiedziła szkołę w Bolszewie i szkołę w Gowinie. Obydwie placówki zostały w ostatnim czasie rozbudowane przez gminę. W opinii Pani Kurator są to szkoły, których nie powstydziłyby się duże miasta. Następnie w budynku Urzędu odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół. Wszyscy wysłuchali wygłoszonych przez zaproszonych gości wykładów: Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela, Nadzór pedagogiczny, Kwalifikacje nauczycieli, sprawowanie nadzoru przez dyrektora szkoły i Kompetencje kluczowe w pracy nauczyciela. Następnie odbyła się krótka dyskusja na bieżące tematy oświatowe.