Gmina wejherowo

Aktualności

VI Sesja Rady Gminy Wejherowo

13 marca odbyła się VI Sesja Rady Gminy Wejherowo. W porządku obrad znalazło się 17 przedmiotowych uchwał, które poddano pod głosowanie. Radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Gowino,
 • w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Gowino,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Gościcino oraz zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowych,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo,
 • w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Bolszewo,
 • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gowina w Gminie Wejherowo,
 • w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Wejherowo, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wejherowo, udostępnionych operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego i zasad korzystania z tych obiektów,
 • w sprawie przekształcenia Przedszkola w Gościcinie poprzez zmianę siedziby,
 • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 roku,
 • w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028,
 • w sprawie udzielania dotacji Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni,
 • w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Wejherowo a Gminą Inowrocław,
 • w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo,
 • w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Góra oraz uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości,
 • w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Wejherowo na rok 2019.

Z pełną treścią uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.ugwejherowo.pl.