Gmina wejherowo

Aktualności

Uwaga mieszkańcy Kąpina!

Szanowni mieszkańcy Kąpina!

W ostatnich dniach zanotowaliśmy znaczne obniżenie poziomu wód podziemnych w studni nr 1a znajdującej się na Stacji Uzdatniania Wody w Kąpinie. Konieczne w tym momencie jest zmodernizowanie studni polegające na obniżeniu pompy. Prace w tym zakresie zostały już rozpoczęte. Aktualnie woda do sieci dostarczana jest z jednej studni, w związku z czym w ciągu najbliższych dni mogą pojawiać się okresowe spadki ciśnienia wody lub przerwy w jej dostawie.

Jeszcze w dniu dzisiejszym w Kąpinie zostaną podstawione cysterny z wodą spożywczą, zdatną do spożycia po przegotowaniu. Ulicami wsi przejeżdżać będzie też wóz strażacki, z którego będzie można pobierać wodę przemysłową (do celów innych niż spożycie i przygotowywanie posiłków). Stan jakości wody z wodociągu oraz w cysternach jest na bieżąco monitorowany.

W ciągu najbliższych dni apelujemy o niekorzystanie z wody z wodociągu gminnego w celu podlewania ogrodów.

O postępach w pracach będziemy Państwa na bieżąco informować. Informacje pod nr telefonu: 606-320-103.

Za powstałe niedogodności serdecznie przepraszamy.