Gmina wejherowo

Aktualności

Utwardzenie płytami IOMB ulicy Czereśniowej w Sopieszynie

Utwardzenie ulicy Czereśniowej w Sopieszynie miało miejsce na odcinku o długości 75m, szer. 5 m, wartość zadania to kwota 40, 875,00 zł z czego 19 786,00 zł przeznaczone przez sołectwo.

Ulica Lipowa w Ustarbowie, długość 95m, szer. 4 m, wartość inwestycji opiewa na kwotę 49 900,00 zł gdzie kwota z funduszu sołeckiego to 22 497,00 zł wykonawcą była firma: Usługi Ogólno-Sprzętowo Transportowe Roboty Drogowe Teresa Groth z Bolszewa.

utwardzona droga płytami IOMB w Sopieszynie