Gmina wejherowo

Aktualności

Utwardzenie płytami IOMB ul. Głogowej w Orlu

Inwestycja utwardzenia ulicy  Głogowej była podzielona na dwa zamówienia:
prace obejmowały odcinek drogi o długości 25 m i szerokości 5 m, odbiór nastąpił 16 października br. koszt tej inwestycji to 12 875,00 zł
zmodernizowano odcinek o długości 25 m i szerokości 5 m, odbiór nastąpił 9 listopada br.  kwota wydana to 12 900,00 zł
Całkowity koszt obu inwestycji to 25 775,00 zł przy czym 5 000 zł to kwota przeznczona z funduszu sołeckiego. W obu etapach prac wykonawcą była firma: Usługi Przewozowe – Piotr Naczk

ulica Głogowa w Orlu