Gmina wejherowo

Aktualności

Uproszczona oferta zadania publicznego- Związek Inwalidów Wojennych RP

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż w dniu 12.08.2022 r. Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą przy ul. Hallera 1 w Wejherowie (84-200), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Wycieczka szlakami pamięci”. Oferta została złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni. Wszelkie uwago dotyczące uproszczonej oferty należy kierować na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo, włącznie do dnia 30.08.2022 r.

Scan2022-08-19_110429
Scan2022-08-19_110047