Gmina wejherowo

Aktualności

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego- Misternicy Kaszubscy

Urząd Gminy Wejherowo informuje, iż w dniu 31.05.2022 r. Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy z siedzibą przy ul. Zamkowej 2A w Wejherowie (84-200), z własnej inicjatywy złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Organizacja jubileuszowego koncertu z okazji dwudziestolecia Misterium – Pokój Wam”. Oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

W związku z powyższym oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni.

Wszelkie uwago dotyczące uproszczonej oferty należy kierować na piśmie do Urzędu Gminy Wejherowo, włącznie do dnia 09.06.2022 r.