Gmina wejherowo

Aktualności

Umowy na “Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo” podpisane

W dniach 18 i 19 lipca odbyło się podpisanie umów z wykonawcami instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu “Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”.

W ramach projektu powstanie 66 instalacji fotowoltaicznych na prywatnych obiektach mieszkańców Gminy oraz 14 na obiektach gminnych.  Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej. Dostawą i montażem systemów mikroinstalacji OZE dla obiektów prywatnych zajmować będzie się Euro – Klima Sp. z o.o z Gdańska. Wykonawca w najbliższych dniach będzie kontaktował się w mieszkańcami w celu ustalenia szczegółów i harmonogramu wykonania. 

Instalacje na obiektach użyteczności publicznej wykonywane będą przez firmę Zielony Prąd Sp. z o.o. ze Szczecinka.

Łączny koszt obu części zadania wynosi 3 097 373,20 złotych.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Projekt pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działanie 13.3 Odnawialne źródła energii- REACT-EU