Gmina wejherowo

Aktualności

Ulica Kochanowska w Gościcinie oddana do użytku

W ubiegłym tygodniu do użytku została oddana kolejna inwestycja drogowa na terenie naszej gminy. Przebudowany został odcinek 2,5 km drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do miejscowości Kochanowo. W ramach zadania powstał chodnik, zatoki autobusowe, wylano nową nawierzchnię asfaltową oraz poszerzono i wzmocniono jezdnię do szerokości 6,5 m. Ponadto przebudowano zjazdy, zadbano o odwodnienia oraz wykonano rowy przydrożne. W Gościcinie wybudowana została także kanalizacja sanitarna przy współpracy PEWIK Gdynia. Dzięki gruntownej modernizacji drogi oprócz komfortu życia mieszkańców znacznej poprawie ulegnie bezpieczeństwo:

— Dzięki tej inwestycji bezpieczeństwo mieszkańców na pewno się poprawi. Jesteśmy w trakcie ustalania planu miejscowego dla tego terenu. Chcemy tu wprowadzić tereny usługowe. To wszystko ma wzbudzić większe zainteresowanie wśród inwestorów – zaznaczył Przemysław Kiedrowski, wójt gminy Wejherowo.

Cała inwestycja przebudowy odcinka wyniosła 4 mln zł1,6 mln to udział własny powiatu wejherowskiego, 1,5 mln dofinansowania powiat wejherowski otrzymał z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg . W inwestycję wkład miały także gminy: Gmina Wejherowo 700 tysięcy złotych oraz Gmina Luzino 200 tysięcy złotych.