Gmina wejherowo

Aktualności

Trzy nowe obiekty sportowe oddane do użytku!

W dniu 28 kwietnia 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie trzech nowych boisk sportowych, które powstały w ramach inwestycji dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Pierwszy obiekt, który został oficjalnie otwarty, znajduje się w sołectwie Zbychowo, przy ulicy Kaszubskiej. Składa się z boiska  wielofunkcyjnego o wymiarach 28 x 15m oraz boiska piłkarskiego o wymiarach 64 x 40m (boisko trawiaste tymczasowo  jest wyłączone z użytku do czasu zadarnienia nawierzchni) , wyposażone w infrastrukturę towarzyszącą.

Drugie boisko, które zostało oficjalnie otwarte, znajduje się w sołectwie Góra, przy ulicy Szerokiej. Jest to wielofunkcyjne boisko o wymiarach 16,6 x 30 m, wyposażone w urządzenia sportowe oraz oświetlenie.

Trzecie boisko, które zostało oficjalnie otwarte znajduje się przy Szkole Podstawowej w Orlu. To wielofunkcyjne boisko o wymiarach 43 × 22,4 m, wybudowane z nowoczesnej poliuretanowej nawierzchni. Boisko znacznie poprawi warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, a także da możliwość uprawiania sportu okolicznym mieszkańcom.

W otwarciu uczestniczył wójt Przemysław Kiedrowski, radni Edmund Bianga, Roman Stanisławczyk, Piotr Syrocki, Artur Wensierski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Orlu- Krzysztof Grzenia, sołtys Góry- Genowefa Dampc ( wraz z Bożeną Sosnowską– członkiem rady sołeckiej) , sołtys Orla- Jacek Macholl oraz Maja Ossowska– kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej Urzedu Gminy.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 3,210 miliona złotych. Dofinansowanie stanowiło 90% kosztów kwalifikowanych i pochodziło z pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. To ogromne wsparcie finansowe pozwoliło na stworzenie nowoczesnych obiektów sportowych, które będą służyć mieszkańcom przez wiele lat.