Gmina wejherowo

Aktualności

Trwają prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego między Orlem a Bolszewem

W grudniu został wyłoniony wykonawca i podpisana została umowa z firmą Lato-Bruk Latosiński Eugeniusz na budowę ciągu pieszo-rowerowego między Orlem a Bolszewem w ramach zadania pn. “Budowa dróg gminnych: ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu

Zadanie zostało podzielone na dwa odcinki i obejmuje:

  • odcinek I – budowę chodnika wzdłuż ulicy Długiej w Bolszewie o długości 91m oraz wzdłuż ulicy Wejhera w Orlu o długości 99m. W ramach realizacji zadania wykonana zostanie również ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Długiej w Bolszewie o długości 91m.
  • odcinek II – budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Długiej w Bolszewie oraz ulicy Wejhera w Orlu o długości 578m.

Nawierzchnia chodników wykonana zostanie z kostki betonowej, zaś ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej z masy bitumicznej.

Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Celowego Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych to 842 091,33 zł, zaś wysokość przyznanego dofinansowania: 421 045,00 zł.

Mimo, iż umowny termin zakończenia budowy to koniec października 2022 roku, to prace są bardzo zaawansowane i prawdopodobnie długo oczekiwana inwestycja zostanie oddana do użytku mieszkańców dużo szybciej.