Gmina wejherowo

Aktualności

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCICINIE

Kodujemy na zajęciach logopedycznych –
– innowacja metodyczno – programowa

Od października 2018 roku do chwili obecnej wdrażana jest w Szkole Podstawowej w Gościcinie innowacja na zajęciach logopedycznych.
Logopedia jest prężnie rozwijającą się nauką, stale poszukującą nowych metod pracy z dziećmi. Mając na uwadze fakt, że popularność wykorzystania kodowania online oraz offline wśród dzieci 6-7 letnich rośnie z każdym rokiem, postanowiono wykorzystać mini roboty w zajęciach logopedycznych. Zestaw programowalnych robotów takich jak mysz-robot, czy ozobot doskonale nadaje się do pracy z młodszymi dziećmi. Małe roboty są przez nie uwielbiane w dużej mierze przez ich prosty i przyjazny wygląd.
Do stworzenia innowacji zainspirował nas udział w programie edukacyjnym – Uczymy dzieci programować. Głównym celem wprowadzanej innowacji jest rozwijanie u dzieci uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.
Zajęcia logopedyczne zostały tak zaplanowane, aby każdorazowo oprócz bloku logopedycznego znalazły się w nich aktywności z kodowania. Małymi kroczkami wprowadzamy na naszych zajęciach dzieci w edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Założeniem STEAM jest spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Dzieci angażując w działaniu wszystkie zmysły zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Są bardziej zmotywowane do działania. Bierzemy aktywny udział w wyzwaniach takich jak np.: Dzień Kropki, Code Week, Święto Niepodległości, Dzień pluszowego misia, Barbórka, Mikołaj, Dzień babci, Dzień dziadka itp. Nasze działania zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Ministerstwo Cyfryzacji, ukazał się także artykuł w czasopiśmie internetowym – Inspirator ( nr 1(8) 2019).

Opracowały : Arleta Formela, Natalia Olszewska – Kurpet