Gmina wejherowo

Aktualności

Stawki za wywóz odpadów w 2022 bez zmian!

W ubiegłym tygodniu wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski spotkał się z prezesem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AGORA Sp .z o.o.- Panią Ireną Litkowiec Senderską. Głównym punktem spotkania było podpisanie umowy na wywóz odpadów komunalnych z terenu naszej gminy na lata 2022-2023.

Mimo znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności, dzięki sprawnie przeprowadzonej procedurze przetargowej udało się uzyskać korzystne rozstrzygnięcie. Kwota zaoferowana przez wykonawcę pozwala na utrzymanie obecnie obowiązujących stawek za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców w 2022 roku.

W spotkaniu uczestniczyli także: Krystyna Kohnke- skarbnik, Piotr Czerwiński- kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Środowiska.