Gmina wejherowo

Aktualności

Startuje największy projekt edukacyjny w metropolii

“Klimat w szkołach metropolii” to największy projekt edukacyjny realizowany na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Bierze w nim udział aż 40 szkół, wśród których są szkoły podstawowe z Bolszewa i Goscicina. W ramach projektu zostaną wybudowane tzw. zielono-niebieskie inwestycje, przeszkoleni zostaną nauczyciele, a uczniowie zyskają wiedzę na temat działań ograniczających zmiany klimatu.

W konkursie na najlepsze działania proklimatyczne złożono 82 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało zaledwie 6 – w tym wniosek OMGGS pn. “Klimat w szkołach metropolii”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznało na realizację projektu 2 990 502 zł. W ramach projektu na terenie 40 metropolitalnych szkół (lista poniżej) zostaną wybudowane tzw. zielono-niebieskie inwestycje. Szkoły mają do wyboru: skrzyniowy ogród deszczowy, gruntowy ogród deszczowy, nieckę infiltracyjną, kompostownik lub zieloną ścianę. Dzięki temu w jasny i przystępny sposób pokażemy, jak lokalnie radzić sobie ze skutkami zmian klimatu. W ramach projektu nauczyciele przyrody, biologii lub geografii zostaną przeszkoleni do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Otrzymają komplet materiałów dydaktycznych. Każda ze szkół dostanie także sadzonki i narzędzia do dodatkowych nasadzeń roślin. Uczniowie zostaną zaproszeni do udziału w konkursie “Chrońmy środowisko metropolii”.

Dzięki realizacji projektu “Klimat w szkołach metropolii” otoczenie szkół stanie się nie tylko bardziej odporne na negatywne skutki zmian klimatu, ale także OMGGS zadba o podniesienie świadomości uczniów i ich rodziców w zakresie zmian klimatu i ograniczania emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnych społeczności.
Uzupełnieniem działań w szkołach będzie kampania społeczna informująca o zmianach klimatu, gwałtownych zjawiskach pogodowych (deszczach nawalnych, suszach). Przedstawimy także dobre praktyki w zakresie retencjonowania wody, a o realizacji projektu będziemy informować na dedykowanej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Powstaną filmy edukacyjne, spot reklamowy, broszury i ulotki informacyjne. Projekt potrwa trzy lata. Jest realizowany we współpracy z partnerem merytorycznym Gdańskie Wody oraz z partnerem zagranicznym International Development Norway.