Gmina wejherowo

Aktualności

Spotkanie z mieszkańcami Kąpina

W czwartek 26 maja odbyło się spotkanie Wójta z p. Sołtys i przedstawicielami mieszkańców Kąpina w sprawie oznakowania pionowego stref zamieszkania. W spotkaniu oprócz pracowników Urzędu Gminy wziął również  udział asp.sztab. Bogdan Kropidłowski Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wejherowie, który przedstawił stanowisko Policji w sprawie organizacji ruchu w Kąpinie. Wspólnie dyskutowano nad wprowadzeniem rozwiązania najmniej uciążliwego dla mieszkańców miejscowości, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa pieszych i parkowania pojazdów.  Inwestycja – budowa drogi gminnej ul. Wójta Edwarda Łakomego w Kąpinie realizowana w roku 2019, dofinansowana była ze środków rządowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  Wójt Przemysław Kiedrowski zobowiązał się do sprawdzenia prawnej możliwości zmiany oznakowania bez konieczności zwrotu przez gminę dotacji  (zgodnie z sugestią mieszkańców na strefę ograniczenia prędkości do 30 km/h) i kalkulacji kosztów takiej zmiany. Po otrzymaniu informacji w tym zakresie wspólnie zostanie podjęta decyzja o celowości i opłacalności takiej zmiany. Warto się spotykać i dyskutować nawet o trudnych sprawach.