Gmina wejherowo

Aktualności

Spotkanie informacyjne dot. tworzenia miejsc opieki nad dziećmi

W związku z ogłoszeniem konkursu z Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, informujemy o ogłoszonym konkursie i organizacji spotkania informacyjnego.

Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Gdańsk ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Bądkowskiego.

 

Szczegóły są dostępne na stronie www.rpo.pomorskie.eu

Zaproszenie do udziału w konkursie <<POBIERZ>>

Program spotkania <<POBIERZ>>