Gmina wejherowo

Aktualności

Spotkanie informacyjne dot. projektu “Kaszuby – to moje miejsce na ziemi”

W środę 27 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego dyrekcja szkoły oraz osoby odpowiedzialne za realizację projektu „Kaszuby – to moje miejsce na ziemi” współfinansowanego przez firmę GAZ-SYSTEM oraz Gminę Wejherowo przedstawiły rodzicom uczniów uczestniczących w projekcie zasady udziału w wydarzeniu oraz główne jego założenia. Efektem realizacji projektu jest organizacja wyjazdów do skansenów, muzeów, rezerwatów przyrody, centrum promocji regionu bez odpłatności ze strony uczestników. Z przeprowadzonych w terenie zajęć edukacyjnych promujących walory przyrodniczo-kulturowe okolicznych miejscowości zostanie przygotowana wystawa fotograficzna. Dzięki założeniom programu projektu możliwe będzie pełne i wszechstronne wykorzystanie potencjału regionalnego oraz zaistnieje możliwość rozwiązania lub złagodzenia istniejących problemów edukacyjnych; w szczególności dostępności do źródeł wiedzy, zagospodarowania czasu wolnego. Rodzice uczestników projektu z entuzjazmem przyjęli wiadomość  o realizacji projektu i nie kryli swojego zadowolenia z udziału ich pociech w przedsięwzięciu.

Mieszkańcy gminy Wejherowo podczas zebrań wiejskich, które odbyły się w sołectwach Nowy Dwór Wejherowski, Reszki, Bieszkowice i Zbychowo zostali poinformowani przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim o realizacji projektu „Kaszuby – to moje miejsce na ziemi” współfinansowanego przez firmę GAZ-SYSTEM.