Gmina wejherowo

Aktualności

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Wojewoda Pomorski zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie województwa pomorskiego na spotkanie informacyjne, które poprowadzi przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia oraz zasady uczestnictwa w konkursach w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2020 r., a także założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Dodatkowo, koordynator „Korpusu Solidarności”, którego realizatorem w województwie pomorskim jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku i Słupsku przedstawi najważniejsze zadania tego nowego projektu, który zainicjowany został na I Forum Wolontariatu 24 października 2019 r. „Korpus Solidarności” to wieloletni program rządowy, stanowiący odpowiedź na jeden z istotnych problemów w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest wciąż niski poziom zaangażowania Polaków w wolontariat w porównaniu z większością państw Zachodu. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wyszedł z inicjatywą wieloletniego programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego. Jednym z pierwszych jego narzędzi jest Program „Korpus Solidarności”.

Termin spotkania – 9 grudnia 2019 r. godz. 10.00, sala 156

Miejsce – Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (pierwsze piętro, wejście główne IV)

Potwierdzenie obecności – do dnia 5 grudnia 2019 r., mail: izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl, tel. 30 77 719, 789 408 027

Ilość miejsc jest ograniczona. Spotkanie jest bezpłatne, delegujący ponosi koszty dojazdu we własnym zakresie.

Więcej informacji na stronie Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: https://www.niw.gov.pl/