Gmina wejherowo

Aktualności

Spotkania integracyjne seniorów w Górze i Orlu

W ostatnich tygodniach w sołectwach Góra i Orle odbyły się tradycyjne spotkania dla seniorów organizowane przez sołtysów i Rady sołeckie. Najstarsi mieszkańcy wymienionych sołectw mieli okazję do spotkania i miłego spędzenia czasu przy smacznym poczęstunku oraz dźwiękach muzyki. Dni Seniora w obu miejscowościach cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, o czym świadczy większa frekwencja niż w latach ubiegłych.

W obu wydarzeniach wziął udział Wójt Przemysław Kiedrowski, który wręczył najstarszym seniorom upominki i życzył wszystkim wielu kolejnych lat w zdrowiu i ciągłej radości życia.

Dzień Seniora w Górze

Dzień Seniora w Orlu

Dzień Seniora w Orlu