Gmina wejherowo

Aktualności

SP w Bolszewie weźmie udział w projekcie Instytutu Matki i Dziecka

10. stycznia ruszył nowy projekt DIAGNOZA-INTERWENCJA-NADCIŚNIENIE-OTYŁOŚĆ (DINO-PL). W projekcie weźmie udział jedna szkoła z terenu naszej gminy- Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie.

DINO-PL realizowany jest przez specjalistów Zakładu Zdrowia Dzieci i Młodzieży IMiD pod kierunkiem dr Anny Dzielskiej, w ścisłej współpracy z Zakładem Żywienia, a przede wszystkim pielęgniarkami szkolnymi z całej Polski. Mocną stroną projektu jest pięć etapów, zróżnicowanych pod względem założeń, celów, metod
i narzędzi badawczych oraz kompleksowych działań, realizowanych w ciągu pięciu kolejnych lat.

W roku 2021r celem działań jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na zmianę stanu odżywienia i zachowań zdrowotnych wśród 8-latków, sformułowanie rekomendacji do działań profilaktycznych dla rodziców i ich dzieci oraz kadry pedagogicznej i pielęgniarek szkolnych, a także przeprowadzenie kampanii edukacyjnej
skierowanej do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i ich rodziców. Badanie przekrojowe zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie około 2500 dzieci w wieku 8 lat z ponad 100 szkół w całej Polsce. W kolejnych latach planuje się dalsze badania monitorujące nadwagę/otyłość oraz podwyższone ciśnienie tętnicze krwi w badaniach przekrojowych i kohortowych. Na podstawie serii badań, w 2023 roku opracowany będzie program profilaktyki nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Zadanie realizowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia. Więcej informacji na http://dino.imid.med.pl/