Gmina wejherowo

Aktualności

SOŁECTWO ORLE W WALCE Z COVID-19

W okresie walki z rozprzestrzeniającą się epidemią, szczególnie ważne jest wsparcie dla osób potrzebujących oraz działających na pierwszej linii walki z wirusem.
W sołectwie Orle zorganizowano szereg akcji mających na celu pomoc potrzebującym ochrony i wsparcia w tym trudnym czasie. Sołtys, Rada sołecka oraz radni zorganizowali zbiórkę artykułów najbardziej potrzebnych dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie.
Dzięki mieszkańcom, udało się zebrać i przekazać znaczną ilość wody, środków czystości, oraz artykułów spożywczych. Kolejną akcją było rozdysponowanie wśród mieszkańców ponad 200 maseczek ochronnych, które między innymi za pośrednictwem parafialnego zespołu Caritas trafiły do najstarszych mieszkańców sołectwa. W akcjach aktywnie uczestniczyły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Orle, które uszyły ponad 200 maseczek na potrzeby pracowników Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.