Gmina wejherowo

Aktualności

Rusza Konkurs „Aktywne Sołectwo”

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” już po raz czwarty będzie realizowało projekt „Aktywne Sołectwo” dla sołectw i organizacji społecznych. Wzorem lat ubiegłych laureaci konkursu otrzymają nagrody w postaci bonów o wartości 1 500 zł netto, które będzie można wykorzystać do wyboru w jednym z czterech punktów handlowych: Biedronka, Leroy Merlin, Media Expert lub Comes.

Przedmiotem Konkursu „Aktywne Sołectwo” jest realizacja projektów na terenie gmin Gniewino i Wejherowo w terminie 19.06 – 30.09.2019 r. skierowanych do mieszkańców poszczególnych sołectw.

Projektem jest inicjatywa społeczna o określonym celu, działaniach, harmonogramie oraz budżecie. Cele projektu muszą być spójne z celami Konkursu, a działania adekwatne do celów. Mieszkańcy sołectw muszą mieć otwarty i równy dostęp do realizacji projektu na każdym jego etapie. Wnioski dotyczące realizacji projektów skierowanych do zamkniętej grupy odbiorców np. tylko członków danej organizacji społecznej, nie będą poddane ocenie Komisji Kwalifikacyjnej).

Projekty te mogą przybrać różną formę, zarówno zakupu produktów służących rozwojowi i integracji lokalnego społeczeństwa (np. wyposażenie świetlic wiejskich, zakup nagłośnienia, zestawu grillowego, namiotu, mebli ogrodowych itp. z których będą korzystali wszyscy mieszkańcy sołectwa podczas różnych wydarzeń organizowanych na jego terenie) , jak i organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno – aktywizacyjnych  (np. imprezy plenerowej zorganizowanej na boisku lub w parku sołeckim, zabawy integracyjnej w jednym z obiektów użyteczności publicznej dostępnej dla mieszkańców sołectwa, zabawy tanecznej, warsztatów, ogniska, gry terenowej, wystawy, rajdu, biegu,  itp.). W wydarzeniu może wziąć udział dowolna ilość osób, jednak wielkość imprezy powinna być dostosowana do wielkości miejsca (boiska, sali, budynku) oraz możliwości organizacyjnych sołectwa.

Idea konkursu sprowadza się do aktywizacji oraz wspólnego działania społeczności lokalnych. Ważne jest zatem, aby Wnioskodawcy wykazali się kreatywnością przy wyborze formy realizacji projektu, natomiast mieszkańcy brali czynny udział nie tylko w tworzeniu projektu, ale również na etapie jego przygotowania i rozliczenia. W Każdym społeczeństwie istnieje taki odsetek mieszkańców, którzy z różnych przyczyn, nie uczestniczą w lokalnych spotkaniach i nie nawiązują kontaktów z „sąsiadami”. Konkurs „Aktywne Sołectwo” ma na celu zachęcenie tych osób do wyjścia z domu, lepszego poznania środowiska, w którym na co dzień przebywają, odnowienia przerwanych znajomości oraz wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze.

W tym roku, po raz pierwszy do konkursu, oprócz sołectw reprezentowanych przez Sołtysów i Rady Sołeckie, mogą przystąpić organizacje społeczne z terenu Gminy Gniewino i Gminy Wejherowo.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych został ustalony na 1 – 9 czerwca 2019 r.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pomocą służą pracownicy biura Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”, z którymi można się kontaktować telefonicznie pod nr tel. 535 310 828, mailowo pisząc na adres biuro@bursztynowypasaz.pl lub osobiście w biurze LGD zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 3 w Gniewinie (budynek Hali Widowiskowo – Sportowej, wejście od strony szkoły). Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Justyna Wiszniewska.

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy <<Pobierz>>

Regulamin Konkursu <<Pobierz>>