Gmina wejherowo

Aktualności

Rekrutacja do XIX edycji programu Stypendiów Pomostowych

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do XIX edycji programu Stypendiów Pomostowych udostępniamy informację na jego temat.
Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, oferujący studentom wsparcie finansowe na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu.
W celu zapoznania się z procedurą naboru oraz uzyskania rekomendacji proszę wejść na https://dlawas.org/stypendia-pomostowe/.
Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r., do godziny 16.00.
Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana.
O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:
• zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców w powiecie chojnickim, człuchowskim, kartuskim, puckim lub wejherowskim.
• pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością;
• ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu można uzyskać na stronie https://dlawas.org/stypendia-pomostowe/ lub bezpośrednio kontaktując się z biurem Fundacji Dla Was pod numerem telefonu 518 251 955 oraz e-mailowo: j.maliszewski@dlawas.org.