Gmina wejherowo

Aktualności

Rekrutacja do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”

Starostwo Powiatowe w Wejherowie zaprasza do udziału w projekcie „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach”, w ramach którego przewidziane jest wsparcie finansowe w wysokości do 26.100 zł dla 55 nowo powstałych firm. Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia z powiatów: wejherowskiego, puckiego lub kartuskiego chcących założyć własną działalność gospodarczą. Dodatkowo, każda chętna osoba musi należeć do co najmniej jednej z grup:

– powyżej 50 roku życia,

– kobiet,

– z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– długotrwale bezrobotnych

– z maksymalnie średnim wykształceniem.

Ponadto przewidziano dwutygodniowe szkolenie „ABC przedsiębiorczości” oraz finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje o wartości do 3.500 zł. Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie 18-19 czerwca 2019 r. Decyduje kolejność zgłoszeń (maksymalnie zostanie przyjętych 80 pierwszych formularzy).

Spotkania informacyjne odbędą się:

* 5 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 13:00,

* 12 czerwca (środa) 2019 r. o godz. 13:00,

w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, sala nr 9 (parter)

Więcej informacji na stroniehttp://www.powiatwejherowski.pl  w zakładce Fundusze UE pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” – https://www.powiatwejherowski.pl/przedsiebiorczosc-na-kaszubach/163-ruszaja-dotacje

Należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową: https://www.powiatwejherowski.pl/pobierz/K2z3o8Y1b0v0q1H505U8T9D610a6S067

Punkt rekrutacji:

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo

Wydział Rozwoju i Programów Europejskich

I piętro, pokój 139,

tel. 58 572 95 83