Gmina wejherowo

Aktualności

PSZOK w Łężycach wznawia przyjmowanie odpadów

 

W związku z częściowym znoszeniem ograniczeń związanych z epidemią COVID-19 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Łężycach, prowadzony przez EKO DOLINA Sp. z o.o. zostanie ponownie otwarty dla mieszkańców w poniedziałek 4 maja.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został zamknięty tymczasowo 18 marca ze względu na zalecenia dotyczące przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo pracowników, zachowanie ciągłości pracy Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz bezpieczeństwo osób korzystających z PSZOK-u. Decyzja o ponownym jego uruchomieniu została podjęta w związku z znoszeniem niektórych obostrzeń i zakazów.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że osoby korzystające z PSZOK-u winny stosować się do obowiązującego od 16 kwietnia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Przypominamy, że w PSZOK-u w Łężycach właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo mogą przekazać nieodpłatnie odpady selektywnie zebrane, takie jak tworzywa sztuczne, szkło, makulaturę, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, opony – 4 szt./gospodarstwo domowe/rok, a także odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe w ilości 1 tona/rok/gospodarstwo domowe.

PSZOK zlokalizowany przy Al. Parku Krajobrazowego 99 w Łężycach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00–18.00, oraz w soboty w godzinach 8.00–15.00.