Gmina wejherowo

Aktualności

Przypominamy o obowiązku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej

Wraz z końcem 2020r. zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w Górze oraz Orlu, w zakresie określonym roboczo jako etapy I-III. Łącznie powstało ponad 23 kilometry sieci. Możliwość podłączenia do sieci uzyskały łącznie 862 nieruchomości.

Przypominamy, że podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem ustawowym właściciela nieruchomości, wynikającym z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na chwilę obecną do nowej sieci podłączyło się 71 posesji.

Tak jak już informowaliśmy, wszelkie formalności związane z podłączeniem należy załatwiać w Biurze Obsługi Klienta PEWIK Gdynia.

Po zakończeniu procedury przyłączenia zainteresowani mogą skorzystać z dotacji na inwestycję proekologiczną z budżetu Gminy Wejherowo. Czas pozyskiwania dofinansowania ograniczony jest jednak do 6 miesięcy liczonych od oddania sieci do użytku. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod linkiem: https://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/7260.