Gmina wejherowo

Aktualności

Przekazanie laptopów do zdalnego nauczania

Dyrektorzy sześciu szkół z terenu Gminy Wejherowo odebrali laptopy zakupione w ramach dofinansowania z programu pn. „Zdalna szkoła– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego“.

Te laptopy zdecydowanie ułatwią zdalną naukę, w tym trudnym dla nasz wszystkich czasie. Sprzęt praktycznie od razu trafi do uczniów. Zostanie przekazany do rodzin, gdzie nie ma żadnego komputera oraz do rodzin wielodzietnych”– podkreślił Henryk Skwarło – Wójt Gminy Wejherowo . Zapotrzebowanie na komputery dyrektorzy szkół przekazywali do Referatu Oświaty i Spraw Społecznych już na początku kwietnia.

Gmina Wejherowo zakupiła 100 laptopów za łączną kwotę 109 tys. złotych, przy czym 100 tys. to kwota pozyskana z dofinansowania, natomiast resztę samorząd sfinansuje z własnych środków.

Otrzymane przez szkoły laptopy przekazywane są obecnie uczniom do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu, prowadzonym przez szkoły.

“Laptopy trafią do najbardziej potrzebujących uczniów, wybranych przez nas, ale w porozumieniu z wychowawcami klas. Dyrektorzy szkół podpiszą z rodzicami umowy użyczenia sprzętu do czasu zakończenia nauki zdalnej “ – wyjaśniła Dorota Kołodziejska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górze.

Po epidemii, kiedy tradycyjne lekcje zostaną w szkołach przywrócone, uczniowie zwrócą użyczone laptopy do szkół i będą korzystać z nich podczas zajęć lekcyjnych.

Działanie jest realizowane w ramach projektu grantowego pn. “Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.