Gmina wejherowo

Aktualności

PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY WEJHEROWO – ZMIANA TERMINU

zmiana terminu wyborów Wójta Gminy Wejherowo

“W dniu 01.04.2021r. weszło w życie nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Wejherowo. Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia datę w/w wyborów wyznaczono na dzień 9 maja 2021r. (przesunięcie z dnia 11 kwietnia br.). Rozporządzenie to wprowadza również zmiany do obowiązującego kalendarza wyborczego. Wydłużeniu ulega m.in. termin składania przez wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (nowy termin to 30.04.2021r.), Trzeba tu zaznaczyć, że rozporządzenie weszło w życie po upływie terminu zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, który upłynął 29.03.2021r. Tak więc z tej możliwości będą już mogły skorzystać wyłącznie osoby podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Termin dokonywania tych zgłoszeń wyznaczono na 4 maja 2021r.

Samo głosowanie ma się odbyć w dniu 09.05.2021r. w godz. od 7.00 do 21.00.”

 

rozporzadzenie_prezesa_rady_ministrow_w_sprawie_zmiany_terminu_przedterminowych_wyborow_wojta_gminy_wejherowo_09_05_2021