Gmina wejherowo

Aktualności

Przebudowa ulicy Kościelnej w Gowinie

Z nastaniem wiosny sukcesywnie rozpoczynane są nowe inwestycje drogowe. W 2020 roku w Gowinie jako pierwsza realizowana jest przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od ul. Wejherowskiej do wykonanego w 2014 roku parkingu przy strefie rekreacyjnej i cmentarzu. W początkowej fazie budowy instalowane jest odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej przebiegającej przez ulicę Wejherowską. Następnie po usunięciu kolizji z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi wykonywane będą roboty drogowe. Ze względu na niewielką szerokość pasa drogowego ulica składać się będzie z ciągu pieszo – jezdnego zaprojektowanego o szerokości 4,5m z kostek betonowych. Wzdłuż ulicy ustawione zostaną nowe latarnie z  energooszczędnymi, ledowymi źródłami światła.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Abruko Sp. z o.o. z Władysławowa i Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne WODMEL Derra i Potrykus Sp. j. z Wejherowa. Wartość kontraktu określona została w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 495.801,71 złotych. Termin realizacji upływa w listopadzie 2020 roku. Wykonawca deklaruje wcześniejsze zakończenie zadania.