Gmina wejherowo

Aktualności

Pożegnanie proboszcza w Bolszewie

15 sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP podczas uroczystej sumy odpustowej, w obecności Ks. Dziekana Daniela Nowaka, licznie zgromadzonego duchowieństwa oraz wiernych parafianie z Bolszewa pożegnali tamtejszego proboszcza o. Jacka Stępnia. Podziękowania oraz życzenia, oprócz organizacji i wspólnot, złożył także wójt Henryk Skwarło, który wyraził swoją wdzięczność zarówno proboszczowi za jego gospodarność i otwartość, jak i pozostałym ojcom pijarom posługującym w parafii, którzy zostali już skierowani do nowych placówek.