Gmina wejherowo

Aktualności

Pożegnaliśmy Śp. prezesa SPON “Barka”

Z głębokim smutkiem i  żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Wojciecha Kaczkowskiego
wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Barka”

RODZINIE

szczere wyrazy współczucia
składają

Wójt Gminy Wejherowo ze współpracownikami
oraz
Przewodniczący Rady Gminy i Rada Gminy Wejherowo

W uroczystościach  pogrzebowych 10 stycznia uczestniczyła  delegacja Gminy Wejherowo: Krzysztof Sapieha Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych i pracownik referatu Janusz Daniszewski.