Gmina wejherowo

Aktualności

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Powiatu Wejherowskiego

Przedstawiciele samorządu rolniczego spotkali się 23 listopada 2021r. w Bibliotece Publicznej w Bolszewie. Posiedzenie odbyło się z udziałem gości: Pana Przemysława Kiedrowskiego – Wójta Gminy Wejherowo oraz Pana Piotra Skurzyńskiego – Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Wejherowie, Zarząd Pomorskiej Izby Rolniczej reprezentował Pan Ryszard Kleinszmidt – Wiceprezes Zarządu PIR. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Powiatowej PIR Powiatu Wejherowskiego, Pan Piotr Jasiński.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR omówił wykonanie bieżących płatności oraz omówił pozostałe działania realizowane przez ARiMR. Wiceprezes PIR omówił wymogi, którymi zostaną objęci producenci rolni w nowej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej 2023-27. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z projektowanymi stawkami dopłat. Przewidywana w Planie Strategicznym do WPR 2023-27 płatność podstawowa wyniesie ok.  118 EUR/ha, dodatkowe środki będzie można uzyskać za zrealizowanie poszczególnych Ekoschematów. Wiceprezes PIR udzielił informacji na temat aktualnych działań Zarządu PIR.

Kończąc posiedzenie, Rada ustaliła szczegóły kolejnego spotkania, które ma odbyć się na przełomie 2021/2022.