Gmina wejherowo

Aktualności

Pomoc finansowa dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków, w którym Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. Wniosek może składać KGW zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość pomocy uzależniona jest od ilości członków (na dzień złożenia wniosku):

– 3.000,00 zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków,

– 4.000,00 zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków,

– 5.000,00 zł – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

Przyznana pomoc na realizację zadania musi zostać wykorzystana do dnia 31 grudnia 2020 r. Rozliczenia następuje poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku. KGW może wydatkować pomoc na realizację celów związanych z :

  1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  1. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  2. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Wniosek, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie : https://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy.html.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnej wrzutni, która ustawiona jest w placówce terenowej Agencji w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego 60, tel. 58-677-57-20.