Gmina wejherowo

Aktualności

Podpisana umowa na budowę ulicy Strażackiej w Bolszewie

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa z wykonawcą ( Firmą G.M.M. Mirosław Gaffka) wyłonionym w przetargu na budowę ulicy Strażackiej w Bolszewie.  Jak zaznacza obecny przy podpisaniu sołtys Bolszewa, Edmund Bianga jest to jedna z najważniejszych dróg komunikacyjnych sołectwa i od wielu lat jest oczekiwana przez mieszkańców.

W ramach inwestycji ulica zyska nową nawierzchnię na  odcinku o długości 717m i szerokości 5,5m. Zbudowane zostaną wyniesione przejścia dla pieszych oraz wyniesione skrzyżowanie z ul. Leśną, Powstaną chodniki o szerokości od 1,5m do 2,5m (z odcinkowym dopuszczeniem ruchu rowerowego) o łącznej długości około 1438 m oraz zjazdów o szerokości min. 3m, po obydwu stronach jezdni. Wykonane zostanie oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, kanał technologiczny oraz kanalizacja deszczowa.  W ramach porozumienia z PEWIK Gdynia wykonana zostanie także kanalizacja sanitarna wraz z odnogami w kierunku ulicy Okrężnej, co umożliwi prowadzenie dalszej inwestycji w obrębie ulic Kruczej i Żurawiej. Zakończenie robót planowane jest na listopad 2023 roku.

Całość inwestycji to ponad 4,6 miliona złotych przy czym ponad 2 miliony złotych pochodzą z dofinansowania z rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.