Gmina wejherowo

Aktualności

Zwolnienie z podatku od nieruchomości. Pakiet ustaw w ramach tzw. ”Tarczy antykryzysowej”

UZASADNIENIE

Z dniem 31 marca 2020 roku wszedł w życie pakiet ustaw w ramach tzw. ”Tarczy antykryzysowej”.
I tak, zgodnie w myśl art. 15 p ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020r. poz.374 z późn.zm.): „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”.

Wobec powyższego, w reakcji na oczekiwania przedsiębiorców, którzy ponoszą niewątpliwie skutki związane z epidemią koronawirusa, Rada Gminy Wejherowo, podjęła decyzję o wprowadzeniu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wszystkim przedsiębiorcom, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wejherowo.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości za okres od 1 maja do 30 czerwca, a jedynym kryterium dla zastosowania zwolnienia jest 30 % pogorszenie płynności finansowej, rozumianej jako wielkość przychodów ze sprzedaży w okresie od 1 marca 2020r. do końca miesiąca poprzedzającego dzień złożenia formularza w porównaniu ze styczniem 2020r.
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia, zdaniem Rady Gminy Wejherowo, pozwoli przedsiębiorcom na zmniejszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu panującej epidemii a także utrzymaniu zatrudnienia.

OŚWIADCZENIE, FORMULARZ INFORMACJI DO POBRANIA POD LINKIEM:
http://bip.ugwejherowo.pl/dokumenty/6392