Gmina wejherowo

Aktualności

Oświadczenie

Urząd Gminy Wejherowo przeprasza EMPRESS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. z siedzibą w Wejherowie za niefortunne sformułowanie w komunikacie dla mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych w Bolszewie: WM „Wspólnota 2-4”, WM „Wspólnota 6-8”, WM „Szkolna 47 i 47a”, WM „Strażacka 3-5”, WM „Strażacka 7-9”, WM „Zamostna 11A-J”, WM „Zamostna 15 A-F”, WM „Parkowa” oraz w Gościcinie  WM „Drzewiarza 2a” zarządzanych przez Empress Nieruchomości Sp. z o.o. w Wejherowie umieszczonym na stronie Internetowej Gminy oraz FB, które mogło wprowadzić odbiorców tej informacji w błąd, a w konsekwencji uznanie, że ww. Spółka nie dopełniła swoich obowiązków jako zarządca tych wspólnot w zakresie dystrybucji worków na odpady BIO i informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr X/124/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 4 września 2019 r. obowiązek dystrybuowania wśród mieszkańców gminy worków biodegradowalnych nie obciąża zarządców nieruchomości.