Gmina wejherowo

Aktualności

Odebrano drogi w Gościcinie

Zakończyła się przebudowa dróg gminnych – ulic Klimka i Równej w Gościcinie wraz z budową kanalizacji deszczowej. Dzisiaj (1 sierpnia) dokonano oficjalnego odbioru robót. Wykonawcą było Konsorcjum firm: Kruszywo sp. z o. o. i Bituminum. Wartość inwestycji to niemal 3 mln zł.

Zadanie inwestycyjne miało na celu zmianę nawierzchni gruntowej na asfaltową w ul. Klimka w zakresie ok. 1 km i w ul. Równej w zakresie ok. 100 m, a także wykonanie chodników jednostronnych i zajazdów z kostki brukowej betonowej. Inwestycja objęła również budowę kanalizacji deszczowej. Przebudowa była bardzo istotna dla mieszkańców szczególnie ze względu na problem z wodami opadowymi, dlatego też zamontowano trzy zbiorniki retencyjne podziemne w ulicach Klimka i Równej oraz przebudowano wodociąg na skrzyżowaniu tych ulic. Bezpieczeństwo mieszkańców znacznie poprawi także zaplanowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Równej z drogą krajową nr 6. Pozostaje potrzeba dokończenia ul. Równej. Ponadto Gmina posiada już projekt na budowę ul. Handlowej – drogi przebiegającej przez tzw. strefę przemysłową łączącą ul. Równą z ul. Klimka.