Gmina wejherowo

Aktualności

Odbiór przejścia dla pieszych na ulicy Leśnej w Bolszewie

W dniu dzisiejszym odbył się odbiór przebudowanego przejścia dla pieszych na ulicy Leśnej w Bolszewie. Inwestycja “Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129011G (ul. Leśna) w Bolszewie” . Inwestycja powstała w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców. W ramach przebudowy wykonano wyniesione skrzyżowanie, oświetlenie przejścia, chodniki stanowiące dojście do przejścia dla pieszych, a także przebudowano system odwodnienia.

W odbiorze uczestniczyli wójt Przemysław Kiedrowski, sołtys Bolszewa- Edmund Bianga, przedstawiciele wykonawcy oraz referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Wejherowo.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 492 000 złotych z czego 200 000 złotych pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest to jedno z czterech przejść dla pieszych położonych w newralgicznych punktach gminy, które zostaną przebudowane w bieżącym roku. Pozostałe zostaną zrealizowane w Bolszewie na ulicy Szkolnej i ulicy Długiej oraz w Gościcinie na ulicy Słonecznej.