Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie wójta gminy Wejherowo

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Łężyce  w gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż Al. Parku Krajobrazowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Pełna treść Obwieszczenia <<Pobierz>>