Gmina wejherowo

Aktualności

Nowa nawierzchnia części ulicy Świerkowej w Bolszewie

17 czerwca 2020 roku odebrany został 95 m odcinek ulicy Świerkowej w Bolszewie. W ramach tego etapu inwestycji wykonano odwodnienie oraz nawierzchnie jezdni i chodników z kostek betonowych. Wykonawcą zadania była Spółka Abruko z Władysławowa. Wartość kontraktu wynosiła 193.259,66 złotych. Roboty wykonano ze znacznym skróceniem terminu, który w postępowaniu przetargowym określono na październik 2020 roku.

Przypominamy, że w roku 2019 wykonany został pierwszy etap inwestycji, obejmujący częściową budowę kanalizacji deszczowej i wylot do rzeki za kwotę 269.886,60 złotych.