Gmina wejherowo

Aktualności

Nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż ogłasza nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej – premie w wysokości 50 000 zł.

OGŁOSZENIE NR 20/2019

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”

ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020

  1. Termin składania wniosków: 09.2019 – 15.10.2019
  2. Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w godzinach pracy biura)
  3. Forma wsparcia: Premia
  4. Zakres tematyczny: „Podejmowanie działalności gospodarczej”
  5. Limit dostępnych środków: 500 000,00 zł
  6. Dostępna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy: 50 000,00 zł

Warto nadmienić, że Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” zrealizowało zobowiązania wynikające z § 8 ust. 3 Umowy Ramowej i w związku z powyższym otrzymało dodatkowe środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które w całości zostały orzeznaczone na rozwój przedsiębiorczości na obszarze gminy Gniewino oraz gminy wiejskiej Wejherowo.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków dostępne są w biurze LGD (ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino) oraz na stronie internetowej www.bursztynowypasaz.pl.
w zakładce „Nabory wniosków 2014-2020”.

Informacje udzielane są w:

Biurze Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”.

Pytania należy kierować na adres email: biuro@bursztynowypasaz.pl

lub telefonicznie: 535 310 828