Gmina wejherowo

Aktualności

Nabór wniosków dla mikro i małych przedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020, w zakresie:

„Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Poz. 1570) z późn. zmianami

Treść ogłoszenia <<Pobierz>>

„Rozwój infrastruktury kulturalnej dla integracji społeczności” w zakresie „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” (o którym mowa w § 2 ust. 1 p. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015r (Poz. 1570) z późn. zmianami

Treść ogłoszenia <<Pobierz>>

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, Gniewino, ul. Szkolna 3, 84 – 250 Gniewino, (w

Termin składania wniosków: 23.05.2019 – 06.06.2019