Gmina wejherowo

Aktualności

Most w Bolszewie oficjalnie odebrany

Znacząco przed planowanym terminem zakończenia robót odebrano most nad rzeką Redą w Bolszewie w ciągu ulicy Polnej. Oficjalnego odbioru dokonali wójt Henryk Skwarło z zastępcą Maciejem Milewskim, kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Maja Ossowska, inspektor nadzoru Andrzej Potrykus, sołtys Bolszewa Edmund Bianga oraz przedstawiciele wykonawcy – właściciel  firmy ORLEX  Danuta Gębarowska i kierownik budowy Eugeniusz Gryczewski.

Realizacja tej inwestycji wyniosła ponad 537 tys. zł. Remont starego obiektu polegał na naprawie i odtworzeniu uszkodzonych elementów przez ich rozbiórkę i odbudowę. W trakcie ekspertyz okazało się, że stan techniczny i konstrukcja nie pozwalają na bezpieczne użytkowanie mostu, co może grozić katastrofą budowlaną, stąd most został zamknięty. Ostatecznie przebudowa mostu zakończyła się przed czasem i została wykonana wzorcowo, co umożliwiło odbiór jeszcze przed zakończeniem wakacji. W imieniu mieszkańców Bolszewa swoje podziękowania i wyrazy zadowolenia wyraził sołtys Edmund Bianga.

Remont mostu nad rzeką Redą to bardzo ważna i wyczekiwana przez mieszkańców Bolszewa inwestycja, szczególnie przez właścicieli nieruchomości położonych za rzeką, którzy dotąd musieli korzystać z dłuższego objazdu. Most posłuży także cyklistom i pieszym, którzy przemierzają tą trasę w celach rekreacyjnych i turystycznych, a także uczniom, którzy od września wyruszą do szkoły krótszą drogą.