Gmina wejherowo

Aktualności

MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W GOWINIE ZAKOŃCZONA

W tym tygodniu dokonano odbioru ulic Starowiejskiej i Kaszubskiej w Gowinie. Inwestycja polegała na utwardzeniu  płytami IOMB dwóch ulic gruntowych na długości 585 m i szer. 5 m. Wykonawcą była firma “Usługi Ogólno-Sprzętowo Transportowe Roboty Drogowe Teresa Groth” z Bolszewa. Modernizacja została zakończona z miesięcznym wyprzedzeniem. Wartość zadania opiewała na kwotę 270 562,50 zł z czego kwota 91 860 to pozyskana kwota w ramach dofinansowania do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

wa. Modernizacja została zakończona z miesięcznym wyprzedzeniem. Wartość zadania opiewała na kwotę 270 562,50 zł z czego kwota 91 860 to kwota z dofinansowania